Geen gaswinning in Woerden!

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Canadese bedrijf Vermilion hebben nog tot 2031 de mogelijkheid om gas te winnen onder Woerden. Midden in het Groene Hart, onder de snelweg A12 en spoorverbindingen tussen Rotterdam, Den Haag, en Utrecht. En pal onder een woonwijk met 10.000 inwoners.

 

EZK en Vermilion hopen daarmee circa €50 miljoen euro te verdienen, maar stellen zich niet garant voor de kosten van gevolgschades voor inwoners, ondernemers, en gemeenten, die kunnen oplopen tot €150 miljoen voor Molenvliet alleen al. De bewijslast van schade wordt bij de burger gelegd. Bodemdaling en -trillingen, grondwatervervuiling, schades, en waardedaling van huizen en bedrijven: de schade wordt afgewenteld op de lokale gemeenschap, en inwoners en ondernemers worden de dupe. 

 

Is er dan niets geleerd van de toestanden in Groningen?

 

Laat Woerden Niet Zakken spant zich al jaren in om deze plannen tegen te houden. We werken nauw samen met inwoners, ondernemers, gemeenten, en provincies.

 

U denkt misschien "Gaswinning in Woerden ... ach, dat gaat toch niet gebeuren? "

 

Op deze website willen we u inzicht geven in de feiten over het gasveld, de besluitvorming, onze aanpak, en hoe u ons kunt helpen dit tegen te houden.