Geen gaswinning in Woerden!

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Canadese bedrijf Vermilion hebben nog tot 2031 de mogelijkheid om gas en olie te winnen onder Woerden. Midden in het Groene Hart, onder de snelweg A12 en spoorverbindingen tussen Rotterdam, Den Haag, en Utrecht. En pal onder een woonwijk met 10.000 inwoners.

 

EZK en Vermilion hopen daarmee vele miljoenen euro’s te verdienen, maar stellen zich niet garant voor de kosten van gevolgschades voor inwoners, ondernemers, en gemeenten, die kunnen oplopen tot minimaal €150 miljoen voor Molenvliet alleen al. De bewijslast van schade wordt bij de burger gelegd. Bodemdaling en -trillingen, grondwatervervuiling, schades, en waardedaling van huizen en bedrijven: de schade wordt afgewenteld op de lokale gemeenschap, en inwoners en ondernemers worden de dupe.

 

Is er dan niets geleerd van de toestanden in Groningen?

 

Laat Woerden Niet Zakken spant zich al jaren in om deze plannen tegen te houden. We werken nauw samen met inwoners, ondernemers, gemeenten, en provincies. Daarmee bereiken we het veiligstellen van een leefbare omgeving voor toekomstige generaties en tegelijkertijd het versnellen van duurzame energiebronnen.

 

Geen oplossing voor de problemen anno 2023

 

Vermillion heeft recent (september 2022) de gemeente Woerden geïnformeerd concrete stappen te gaan zetten om naar gas en olie te gaan boren onder Woerden. 

 

De plannen van Vermilion hebben (als het ondanks verzet lukt) minimaal 2 jaar nodig om goedgekeurd te worden. En dan is er nog niet geboord. De gaswinning onder Woerden is dus geen oplossing voor de huidige geopolitieke problemen. En zijn zeker ook geen vervanging van Russisch gas.

 

Het oppompen van meer gas uit alle kleine velden - van Waalwijk, Woerden tot Wapse - is ook geen oplossing voor onze afhankelijkheid van (danwel verslaving aan) gas. De oplossing voor de korte termijn is om nu met de hoogste urgentie te besparen en tegelijkertijd voor de lange termijn duurzame en hernieuwbare energiebronnen te realiseren. Deze transitie sluimert al een aantal jaren, maar zal nu in de allerhoogste versnelling moeten.

 

Op deze website willen we u inzicht geven in de feiten over het gasveld, de besluitvorming, onze aanpak, en hoe u ons kunt helpen dit tegen te houden.