Steun ons

We kunnen altijd extra steun gebruiken. Als u zich ook zorgen maakt over gaswinning onder uw woning of bedrijfspand, steun ons dan. Dit kan op allerlei manieren:

  • Praat hierover met uw buren, familie, en vrienden, en deel de kennis. Dit gaat ons allen aan, en het is belangrijk dat alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn en blijven.
  • Meld u aan als vrijwilliger. Mochten we in de toekomst actie ondernemen of willen flyeren, dan willen we graag een beroep op u kunnen doen.
  • Ook zoeken we vrijwilligers met juridische kennis, financiële kennis, kennis van geologie, of kennis van (waardebepaling van) onroerend goed. Het gaat er ons met name om dat we zo nu en dan eens specifieke vragen kunnen uitzetten.
  • Steun ons door een donatie te doen. U kunt een bedrag naar keuze overmaken op NL15 RABO 0333 6660 11 ten name van Stichting Laat Woerden Niet Zakken. Wij hebben de ANBI status (een algemeen nut beogende instelling) waardoor uw donaties fiscaal aftrekbaar zijn. 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.