Het gasveld

Een korte historie

In 1986 trof de NAM bij boorput Papekop aardgas aan. Midden in het Groene Hart. De NAM heeft in die periode en de jaren erna geprobeerd Papekop te exploiteren, maar het bleek economisch niet haalbaar. De NAM verliet Papekop en jarenlang was het niet meer dan een stuk asfalt met een hek eromheen.

 

In 2004 deed het Engelse bedrijf Northern Petroleum Netherlands (NPN) een aanvraag voor een winningsvergunning. De vergunning werd in 2006 toegekend, heeft een looptijd van 25 jaar, en eindigt dus in 2031.

 

In 2009 kreeg NPN van het Ministerie van Economische Zaken tevens instemming met een concreet winningsplan. In 2010 werd een deel van die vergunning verkocht aan Dyas, in 2012 werd dat weer verkocht aan Parkmead, en tot slot werd in 2014 het Canadese bedrijf Vermilion Energy samen met Parkmead eigenaar van de vergunning.

Vermilion

Eind 2014, dus al binnen een half jaar, werden de inwoners in Waarder geïnformeerd dat Vermilion alle vergunningen had en wilde gaan boren. De publieke verontwaardiging over de plannen was groot. De Groningse situatie was ook toen al aan de orde van de dag, en gaswinning onder een woonwijk met 10.000 inwoners en een stad met 20.000 woningen was voor de inwoners, gemeente, en volksvertegenwoordigers onacceptabel. In korte tijd sloten andere gemeenten, de provincies Utrecht en Zuid-Holland, het waterschap, en vele anderen zich aan bij het verzet. Woerden kreeg snel landelijke aandacht: gaswinning midden in het land?

 

Mede op basis van uitkomsten van een effectmeting door de stichting Good Governance Monitor (GoGoMo) werden moties ingediend in de Tweede Kamer, vele landelijke tv-zenders en kranten berichtten erover, en ook de Nationale Ombudsman bracht een bezoek aan Woerden. De succesvolle acties met raamposters door Laat Woerden Niet Zakken liet duidelijk zien hoe sterk de inwoners tegen deze plannen zijn. Destijds en nog steeds.

 

De huidige status

Helaas is ook anno 2023 de situatie onverminderd urgent: in gesprekken blijken ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geen boodschap te hebben aan de maatschappelijke kosten van gaswinning die simpelweg worden afgewenteld op de omwonenden. Het nieuwe kabinet zet geen streep door de plannen en Vermilion ziet zich gesterkt door het "kleine veldenbeleid" van de overheid.

 

Met het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen hanteert het Ministerie van EZK graag de slogan "afbouw van gas" maar het tegendeel is waar: EZK en de energiesector lijken namelijk vooral van plan om de kleine velden nog snel leeg te pompen. Er zijn in Nederland heel wat kleine gasvelden. En er is net zoveel verzet van inwoners, bedrijven, en gemeenten.

 

Woerden moet en zal daarom in actie blijven en ons verzet tegen deze plannen doorzetten. Dat doen we trouwens niet alleen, maar zoveel mogelijk samen met andere actiegroepen in de betrokken gemeenten.

 

Overigens is het (hoogcalorische) gas in het Papekopveld niet zomaar geschikt voor huishoudelijk gebruik (dus verwarmen en koken), het zal daarvoor OF gemengd moeten worden met stikstof OF omgezet moeten worden naar elektriciteit.

 

Lees meer over de besluitvorming en onze aanpak.