Over ons

In 2015 werd bekend dat Vermilion het voornemen heeft om onder Woerden naar olie en gas te boren. Een grote groep bezorgde inwoners heeft zich toen georganiseerd en als comité actie gevoerd. In 2018 hebben we de stichting Laat Woerden niet Zakken opgericht waardoor we voor inwoners, ondernemers, overheden, en pers als aanspreekpunt kunnen dienen. De stichting heeft een driekoppig bestuur:

  • Elias Bom (voorzitter)
  • Leo Sonneveld (secretaris)
  • Johan Smith (penningmeester)

We hebben als doel het tegengaan van gaswinning in Woerden en bescherming van de collectieve belangen van inwoners, ondernemers, en andere betrokkenen. We zijn politiek neutraal, van en voor de inwoners, en we doen dit onbezoldigd. We hebben een groot netwerk van vrijwilligers en adviseurs, en vinden brede steun in de samenleving en lokaal bestuur.

 

In de Woerdense coalitieakkoorden van 2018 en 2022 is onze actiegroep expliciet genoemd en is door de gemeente het verzet tegen gaswinning kracht bijgezet. Ook de gemeente Bodegraven Reeuwijk heeft in haar Toekomstvisie in december 2021 expliciet uitgesproken tegen gaswinning te zijn in haar gemeente.

 

Met dat bestuurlijk vertrouwen bevestigen we de wederzijdse samenwerking tussen inwoners en gemeente voor een duurzame toekomst zonder gas.

Laat van u horen

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Of volg ons op Facebook