Archief (2018-19)

4/12/2019

Vandaag in het AD Groene Hart

aandacht voor de actie van Gemeente Woerden en de steun van SODM (Staatstoezicht op de Mijnen) op het omkeren van bewijslast. Lees het artikel hier: https://www.ad.nl/.../woerden-voorop-in-strijd-tegen.../1/12/2019

Top! Alle moties van Gemeente Woerden werden aangenomen op het VNG congres. Van het NOS: ''Deze week heeft ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de jaarvergadering een motie over omgekeerde bewijslast aangenomen. Die werd ingediend op initiatief van de gemeente Woerden. Bevingen bij kleinere gasvelden buiten Groningen kunnen ook tot schade aan huizen leiden. Volgens de motie hebben dit soort bevingen soms ook honderden schadegevallen veroorzaakt.'' https://nos.nl/.../2312746-omgekeerde-bewijslast-ook..27/9/2019

Zoals beloofd: hierbij de gehele uitspraak van het gewonnen beroep. Binnenkort meer documenten openbaar: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:413227/9/2019

Vermilion en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat willen nog steeds boren onder Woerden vóór 2030. 

 

Ook het AD Groene Hart bericht dat Vermilion nog steeds wil boren onder Woerden. Lees het artikel.20/9/2019

In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel waardoor je verplicht wordt mee te werken aan bijvoorbeeld mijnbouw. Dat noemen ze gedoogplicht. Bij

waardedaling van je woning is de eerste 5% voor je eigen rekening, welke niet is te claimen. Dat noemen ze schadeforfait. Dikke winst voor de overheid en mijnbouwbedrijven dus! Stopt de Kamer deze kolder? Lees hier het hele wetsvoorstel.27/9/2019

Bent u lid van de Rabobank? Dan kunt u goede doelen steunen, waaronder ons. Dan steunt u onze activiteiten om te voorkomen dat olie en gas worden gewonnen en de meeste duurzaamheids-initiatieven teniet worden gedaan. Bij voldoende stemmen krijgen wij van de Rabo Clubsupport een deel van het ter beschikking gestelde bedrag dat wordt verdeeld. 

STEM dus hier op ons.5/9/2019

Na meer dan 2 jaar procederen hebben we de WOB-procedure (Wet Openbaarheid van Bestuur)

gewonnen in beroep. Dit betekent dat we binnen nu en 4 weken meer stukken krijgen die eerder door het Ministerie van Economische zaken werd achtergehouden. We beraden ons nog op hoger beroep. Lees hier de gehele uitspraak.18/3/2019

De antwoorden van minister Wiebes op de Kamervragen van Beckermann (SP) zijn binnen.

 

Helaas veel copy en paste van oude teksten, en vage ontwijkende antwoorden. Lees de antwoorden.18/2/2019

Volgens geoloog Rolf Bruijn gaat de grond geheid zakken bij olie- en gaswinning. Geoloog Rolf Bruijn, die de informatie van het ministerie heeft bestudeerd, zegt: "Het valt op dat in de nota aan de minister wordt gesteld dat het Papekopveld een gecompliceerd olieveld is met veel onzekerheden". Lees meer.13/2/2019

Vermilion wil niet alleen gas uit het Papekopveld halen, maar ook olie. Het opgepompte gas wordt opnieuw geïnjecteerd om olie in de reservoirs op 2 km diepte los te breken. Dat blijkt uit nieuwe informatie die wij via het ministerie hebben verkregen.12/2/2019

De zaal was te klein: 250 buurtbewoners kwamen naar de avond over duurzaamheid van Wijkplatform Molenvliet Woerden Duurzaam Woerden en Laat Woerden niet zakken. Geweldig en wat fijn dat we zoveel mensen hebben gesproken. Dank!6/2/2019

In het AD Groene Hart:

 

Een uitgebreid stuk over onze bevindingen uit de nieuwe Wob-stukken van het ministerie van EZK: oliewinning, herinjectie van gas, fracken en ook een tweede boorput. Dat is allemaal nieuwe informatie die we verder gaan onderzoeken.03/01/2019

In het AD Groene Hart en RTV Utrecht:

 

Oude gasputten zoals bij Woerden zijn niet altijd goed dicht. Uit onderzoek blijkt tot 15% van de putten te lekken. In Nederland zijn meer dan 2.500 oude putten en methaan is 21x schadelijker dan CO2. Lees meer of kijk dit interview.13/12/2018

Vandaag hebben we in Groningen gedemonstreerd tegen het uitbreiden van de gaswinning op meer dan 40 locaties door het hele land. Hoezo afbouw? Er wordt juist nog zoveel mogelijk opgepompt! 3/12/2018

Actiegroepen uit het hele land, en wij dus ook, steunen Nij Beets in hun protest tegen gaswinning. De gemeente weigert de vergunning, en Vermilion wil via de rechter dit alsnog afdwingen. Lees meer.3/12/2018

In het AD Groene Hart:

 

Het Ministerie gaf te kennen dat er ruim 200 stukken zijn die niet eerder openbaar waren. Die stukken worden nu verwerkt en vóór 31 januari 2019 toegestuurd. De volhouder wint, ook al duurt het 1,5 jaar! Lees meer.29/11/2018

Op 13 december zullen ook wij bij de demonstratie in Groningen spreken. Op tientallen plekken in Nederland zijn plannen voor nieuwe boringen of uitbreiding van bestaande gaswinning.

 

Alle actiegroepen werken samen en we geven allemaal "Tegengas". We staan er niet alleen voor.27/11/2018

Wij beweren al 14 maanden dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat informatie achterhoudt over Papekop en contacten met Vermilion.

 

Het Ministerie beweerde steeds dat er geen informatie is ... tot nu.

 

Het Ministerie geeft nu wél toe geen openheid van zaken te hebben gegeven over gaswinning in Woerden, en wil de rechtbank zitting van 3 december uitstellen omdat ... er ineens wel veel documenten zijn. De zitting gaat echter gewoon door! Lees meer.5/11/2018

In het AD Groene Hart:

 

Het leek zo'n leuk idee: aardwarmte oppompen onder het Papekopveld bij Woerden en een lange neus naar Vermilion maken dat dit gasveld juist wil exploiteren. Lees meer.1/11/2018

De gemeente Woerden gaat vol in verzet tegen gaswinning in het Papekopveld. Er wordt juridische ondersteuning toegezegd voor acties om winning tegen te gaan. Lees meer.23/10/2018

Het nieuwe gemeentebestuur in Woerden voegt de daad bij het woord: extra geld voor verzet tegen gaswinning. Lees meer.16/10/2018

Kijk ons interview met RTV Utrecht over de demonstratie in Den Haag.11/10/2018

De Minister heeft onze boodschap nu ook persoonlijk in ontvangst genomen.

 

We gaan volgen wat hij ermee doet!

 

Brabant, Utrecht en Friesland stonden vandaag samen sterk.11/10/2018

In het AD Groene Hart:

 

"Het gaat om mensen die allemaal te maken hebben met gaswinning in hun achtertuin door Vermilion."

 

Minister Wiebes moet weten dat gaswinning uit kleine velden een verkeerd signaal is: zo gaan mensen niet investeren in meer duurzaamheid en verdwijnt het draagvlak voor de energietransitie. Lees meer.25/09/2018

Vandaag is het officieel: de Stichting Laat Woerden Niet Zakken is een feit.

 

Al sinds begin 2015, bij de bekendmaking van de plannen door Vermilion, werd samengewerkt door inwoners uit Woerden.

 

Middels de stichting wordt de volgende stap gezet in het organiseren van politieke, juridische en publicitaire activiteiten tegen gaswinning.28/8/2018

Woerden is koploper in zonne-energie en afgelopen jaar nam dat met 38% toe. Dit positieve nieuws en de grote investeringen van onze inwoners en ondernemers voor een duurzame toekomst laten we toch niet doorkruisen door gaswinning? Lees meer.28/8/2018

In het AD Groene Hart:

 

De Minister laat aan de provincie Utrecht weten dat boringen onder Woerden nog steeds mogelijk blijven.5/7/2018

In Dagblad de Trouw:

 

"Het lijkt wel of in Woerden alle perikelen rond de aardgas-exit samenkomen.

 

Terwijl de gemeente stoeit met gasloze huizen wil het Canadese Vermillion precies bij Woerden een gasproefboring doen". Lees meer.3/7/2018

We hebben een opiniestuk ingezonden in Het FD.

 

Kern: Zodra ook de kleine gasvelden leeg zijn, en de winsten verdampt, vertrekt Vermilion naar Canada, en betalen wij de schade.2/7/2018

De antwoorden van Minister Wiebes op Kamervragen van Carla Dik-Faber zijn voorspelbaar, niet onderbouwd, en zorgelijk. Een herhaling van Groningen waar het gaat om gebrek aan financiële reserveringen en afwentelen van kosten en schade op de omwonenden. Lees meer.25/6/2018

In het FD stelt Vermilion:

 

"Het is onze taak, onze plicht, om het gas te vermarkten dat in de Nederlandse bodem zit."20/6/2018

In de Volkskrant:

 

Van Waalwijk, Woerden, tot Westerveld: het verzet tegen gaswinning is hetzelfde. Lees meer.15/6/2018

Een mooi artikel op Oneworld.nl over Woerden. Waarom op zoek gaan naar nieuwe gasvelden, als we het gas dat eruit komt eigenlijk niet meer zouden moeten verbranden? Als we de klimaatafspraken van Parijs willen halen, tenminste. En waarom ons best doen onze woningen van het gas te halen, als er tegelijkertijd een Canadees bedrijf in de polder naar nieuwe gasreserves boort? Lees meer.6/6/2018

In een brief aan de gemeenteraad stelt Vermilion dat ze een periode met desk-research hebben afgerond, en zich aan het bezinnen zijn op vervolgstappen voor Papekop. De gemeente blijft, in samenwerking met anderen, alles in het werk stellen om winning te voorkomen. Lees meer.6/6/2018

De Raad van State geeft de gemeente Krimpenerwaard wederom gelijk en Vermilion verliest. Dus op 9km van Woerden geen proefboringen naar gas. Lees meer.5/6/2018

Het coalitieakkoord in Woerden is gepresenteerd, en de nieuwe coalitie geeft een krachtig signaal: Woerden wil duurzaamheid en geen gaswinning.4/6/2018

In het AD Groene Hart:

 

De demonstratie in Harlingen wordt genoemd en 2 belangrijke momenten in de komende weken: het Kamerdebat en de uitspraak van de Raad van State over Haastrecht. Lees meer.30/5/2018

In de langverwachte brief over de kleine gasvelden stelt Minister Wiebes dat er alleen maar voordelen zijn van gaswinning ten opzichte van import, en dat we hetzelfde gaan doen als altijd. Kleine velden zoals in Woerden gaan dus gewoon op. Lees meer.21/4/2018

In het AD Groene Hart:

 

Wat heeft Woerden aan gaswinning onder Molenvliet? Niks anders dan veel kosten. Alleen al de waardedaling van huizen wordt geschat op €100 miljoen. Lees meer.15/4/2018

Samen met GoGoMo zochten wij uit en lieten wij door experts toetsen: wat levert gaswinning bij Woerden op als je alle kosten meeneemt? Een megaVERLIES van €100 miljoen! Tenzij ...

 

... de kosten worden afgewenteld op de samenleving. Dan strijkt Vermilion €50 miljoen winst op. Lees meer.13/4/2018

In de Telegraaf: 

 

De provincie Utrecht heeft het Rijk gevraagd Woerden af te strepen van de lijst waar in de toekomst gaswinning plaats kan vinden. Lees meer.13/4/2018

Vandaag is een delegatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Woerden geweest. In gesprek met inwoners over enerzijds de plannen voor gaswinning, en anderzijds gasloze woningen.